تحقیق سنگ هاي دگرگوني

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقیق سنگ هاي دگرگوني
تحقیق سنگ هاي دگرگوني|34016955|vj

دانلود تحقیق در مورد سنگ هاي دگرگوني،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سنگ شناسی دگرگونی:درجات دگرگوني:در واقع اصطلاحي است كه به منظور مشخص كردن شدت دگرگوني در يك منطقه به كار مي‌رود. دما و فشار معرف شرايط فيزيكي و دگرگوني و درجه دگرگوني معرف اثر آن ها مي‌باشد.در دگرگوني، مجموعه‌هاي مختلف كاني هايي با تركيب شيميايي يكسان، ولي در شرايط دمايي متفاوت به وجود مي‌آيد. و اين مجموعه‌هاي متفاوت نشانگر درجات دگرگوني از قبيل درجات ضعيف، متوسط و شديد مي‌باشد. مثلاً در درجات دگرگوني ضعيف، مجموعه كاني ها عمدتاً آبدار بوده و كاني هاي كربناته نيز ديده مي‌شود. ولي در مجموعه‌هاي درجات شديدتر آب و CO2 هم وجود دارد. هرقدر سنگ، درجات دگرگوني بيشتري را تحمل كند، اندازه كاني درشت‌تر مي‌شود. چون در دماي زياد، انتشار مواد در حد بين دانه‌ها به سرعت بيشتري انجام مي‌شود.
به سه روش در تعيين درجات دگرگوني بكار مي‌رود:1) تعيين درجه دگرگوني بر حسب عمقدر اين روش پوسته زمين را به سه منطقه داراي عمق كم، عمق متوسط و عمق زياد تقسيم مي‌كنند:الف) منطقه عمق كم: كه دما و فشار به ترتيب كم تا متوسط و كم است.ب) منطقه عمق متوسط: كه دما و فشار از منطقه قبلي بيشتر است.ج) منطقه عمق زياد: كه در آن هم دما و هم فشار بالا است.2) تعيين درجه دگرگوني بر حسب مناطق دگرگوني: كه در آن به مناطق دگرگوني و حد مرزهاي آنها توجه مي‌شود.
3) تعيين درجه دگرگوني بر اساس رخساره‌اي دگرگوني:در اين روش تعيين درجات دگرگوني به دليل تعدد رخساره‌ها و زير رخساره‌ها آسان نيست و تا حدي با استفاده از نمودارها و دياگرام هاي مختلف و مطالعات آزمايشگاهي و تحقيقاتي ممكن مي‌شود...


مطالب دیگر:
🔍سببیت در قتل های موجب مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 و مبانی فقهی آن🔍مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن و دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس🔍مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس🔍پیش شرط های اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس و قواعد مشترک ناظر بر آن🔍سازوکارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس🔍علل و انگیزه مجازات های جایگزین حبس و سازوکارهای آن🔍بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس🔍بررسی جایگزین های نوین مجازات حبس🔍بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران🔍پاورپوینت سوابق تاريخي نظام هاي اداري ملی (ویژه ارائه کلاسی درس اداره امور عمومي تطبيقي)🔍مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت🔍صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392🔍مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید🔍مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین موضوعه ایران🔍مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392🔍مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران🔍مبانی فقهی مسئولیت پزشکان🔍محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قانون جزا و قانون مجازات جدید🔍محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه🔍بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم🔍ماهیت و مقایسه اقدامات تامینی و تربیتی در قوانین مختلف مجازات اسلامی🔍نوآوری قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات حدود🔍ارزیابی مقایسه ای مجازات حدود در قانون مجازات اسلامی 1392 و 1375🔍رشوه در فقه شیعه با مقایسه آن در قانون مجازات اسلامی و حقوق ایران🔍رشوه از منظر فقهی و حقوقی